Follow Us

Facebook Twitter E-mail

Home

Bezoek van de Nederlandse Wijnacademie

In maart 2013 heeft de Ned­er­landse Wij­nacad­e­mie een bezoek aan Jan­ots­Bos gebracht. Het was een groot suc­ces.

Bezoek van de wijnacademie aan het JanotsBos wijnhuis

Gert Crum van Gert​crum​.com en Wijn​plezier​.nl, een groot Bour­gogneken­ner heeft ons het volgende bericht gestuurd:

De Wijnacademie aan het woord

"Beste Richard,

Wat was het ges­laagd! Wat was het een feestje! Wat was het bij­zon­der om in Bour­gogne te gast te zijn bij een Ned­er­lan­der. Een vinoloog. Weet dat iedereen onder de indruk was en geweldig heeft genoten. En boven­dien veel heeft opgestoken.

Ook namens de Wij­nacad­e­mie bedank ik je voor je berei­d­willige medew­erk­ing, voor je fan­tastis­che ont­vangst, voor je tijd, voor het prachtige, heer­lijke buf­fet en natu­urlijk vooral voor het delen van je ken­nis en ervar­ing en het laten proeven van je heer­lijke wijnen.

Weet dat iedereen geweldig heeft genoten en dat ze met de beste herin­ner­in­gen bij je zijn vertrokken. Het was in één woord geweldig. Duizend maal dank. En dat geldt natu­urlijk ook Thierry Janots.

Ik hoop dat ik/​we nog eens terug mag/​mogen komen. Ik wens je veel suc­ces met het jaar 2013 en natu­urlijk met JanotsBos.

Met een hartelijke groet,

Gert"

Kom ook wijnproeven

Als grote wijnken­ners ons zo com­pli­menteren, dan zijn we daar echt trots op. Wilt u ook zo'n beleve­nis meemaken en wijn­proeven bij Jan­ots­Bos, neem dan con­tact op voor de mogelijkhe­den.

Kom ook wijnproeven in de Meursault

JANOTSBOS  |  2 Place de l'Europe  |  21190 Meursault  | France  |  | +33 (0)3 80 21 00 38 | mobile +33 (0)6 72 16 92 04